66

Facebook analysis of

GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime

Nischad Utbildnings' social media analyst Rickard Eriksson have analyzed the last 3 months of Facebook efforts by GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime, based in Stockholm in Stockholms län. During this time the organization have reached an NU Score* of 66, which is 33 % better than the median.

Your NU Score's components

Engagement
41
Follower Base
77
Frequency
91
Followers
27,3K
Interactions
93,8K
Interactions Per Post
276
Interactions Per Follower
3,4
Posts Per Week
12,5

Successful Posts

GAPF - Glöm Aldrig Pela och…

Hon vill skydda elever från sexualiseringen av deras små kroppar med kvinnoförnedrande slöjan! En lärare som sätter elevernas bästa i centrum istället för religiösa och traditionella föreställningar om flickor och kvinnors kroppar. Tack Marlene Stenman för ditt fantastiska engagemang i…

Hon vill förbjuda slöja i skolan

"Många barn beskriver slöjan som värsta delen i förtrycket".

1 638 interaction points on 27 332 followers
GAPF - Glöm Aldrig Pela och…

Varför stödjer UR och SVT islamister? Tillsammans är vi 14 debattörer som undrar om: Hur UR och SVT med sina krav på objektivitet kan marknadsföra hedersförtrycket och sända America Vera-Zavalas föreställning "Svenska Hijabis" övergår vårt förstånd. Hjälp oss med att sprida…

Varför stödjer UR och SVT islamister?

Hur UR och SVT med sina krav på objektivitet kan marknadsföra hedersförtrycket och sända America Vera-Zavalas föreställning "Svenska Hijabis" övergår vårt förstånd. Våra erfarenheter från de hedersutsattas berättelser är att det stora problemet är att det ofta är…

1 213 interaction points on 27 332 followers

Bad Posts

GAPF - Glöm Aldrig Pela och…

Engelsk låt: Inspirerande och hoppingivande låt mot våld mot kvinnor

ترا٠٠ا٠برا٠ر٠ز ج٠ا٠٠حذ٠خش٠٠ت ع٠٠٠ز٠اÙ

ترا٠٠ا٠بس٠ار جا٠ب ٠جذاب برا٠ر٠ز ج٠ا٠٠حذ٠خش٠٠ت ع٠٠٠ز٠ا٠با ز٠ر ٠٠٠س ٠ارس٠٠ت٠ترا٠٠ز٠ج٠ر٠ا را بش٠٠٠٠-دستا٠٠را ب٠س٠٠آس٠ا٠ب٠٠د ٠٠٠٠٠-بر ر٠٠زا٠٠ا٠٠...

4 interaction points on 27 332 followers
GAPF - Glöm Aldrig Pela och…

Missa inte livesändning idag! Föreläsning: ”Bortom identitetspolitiken - hur hamnade vi här och vad händer härnäst?” Med Tomas Björkman Tid: 13.15 - 14.00

9 interaction points on 27 332 followers

Interactions per post

Other interesting channels

Subscribe to this analysis

Subscribe

"Knowledge that increases revenue is a good investment"

The team behind Nischad Utbildning is constantly curious on what is popular amongst the world's social media users, and how to increase revenue from social media activities. We therefore continuously analyze more than one million companies' activities in social media.

Use the search feature at the top-right of the page to get the analysis of your business, your competitors or local and regional top charts.

We have trained more than a thousand companies how to increase revenue by using social media. Please have a look at course menu.

Our courses (in Swedish)

What is the NU Score?

The NU Score (acronym for Nischad Utbildning) is a quality measurement developed by us, Nischad Utbildning. It's a value between 0 and 100, based on the latest 3 months of activity in social media. The NU score is based on the following:

  • Engagement. A measurement of how engaged your followers have been. By engagement we mean liking, commenting or sharing your posts. A comment means more than a simple like, a share means more than a comment.
  • Follower Base. How big is your potential? A big engagement means nothing without a sizeable and relevant audience.
  • Frequency. How often do you post? The social networks' filter algorithms prefer a steady stream of interesting content.

A regular company/organization should have a NU Score of at least 50. A value below 50 tells you something have to be done to improve your social media activities.

GAPF arbetar med stödverksamhet, utbildning och opinionsbildning.