Facebook analysis of

GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime

Nischad Utbildnings' social media analyst Rickard Eriksson have analyzed the last 3 months of Facebook efforts by GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime. During this time the organization have reached an NU Level* of 79, which is 29 % better than the average in Sverige.

Engagemang
50
Följarskara
100
Frekvens
93
NU-poäng
79
Followers
26,7K
Interactions
48,8K
Interaktioner Per Post
299
Interactions Per Follower
1,8
Posts Per Week
13,1


Appreciation Level Ranking
Community Organizations in Sverige#3
Community Organizations in Stockholms län#3
Nonprofit Organization in Stockholms län#3
Nonprofit Organization in Sverige#4
Stockholm#5
Stockholms län#14
Sverige#33

Successful Posts

GAPF - Glöm Aldrig Pela och…

Hon vill skydda elever från sexualiseringen av deras små kroppar med kvinnoförnedrande slöjan! En lärare som sätter elevernas bästa i centrum istället för religiösa och traditionella föreställningar om flickor och kvinnors kroppar. Tack Marlene Stenman för ditt fantastiska engagemang i…

Hon vill förbjuda slöja i skolan

"Många barn beskriver slöjan som värsta delen i förtrycket".

1 644 interaction points on 26 656 followers
GAPF - Glöm Aldrig Pela och…

Länge leve Irans modiga kvinnor! Skam åt alla s.k "sekulära feminister" som försvarar islamister här i Sverige och i Iran!

KARIN OLSSON: Länge leve Irans modiga kvinnor

BBC har kallat henne för Irans Rosa Parks. Det handlar förstås om den okända kvinnan på bilden som har spridits i sociala medier under de senaste protester

1 462 interaction points on 26 656 followers

Bad Posts

GAPF - Glöm Aldrig Pela och…

Engelsk låt: Inspirerande och hoppingivande låt mot våld mot kvinnor

ترا٠٠ا٠برا٠ر٠ز ج٠ا٠٠حذ٠خش٠٠ت ع٠٠٠ز٠اÙ

ترا٠٠ا٠بس٠ار جا٠ب ٠جذاب برا٠ر٠ز ج٠ا٠٠حذ٠خش٠٠ت ع٠٠٠ز٠ا٠با ز٠ر ٠٠٠س ٠ارس٠٠ت٠ترا٠٠ز٠ج٠ر٠ا را بش٠٠٠٠-دستا٠٠را ب٠س٠٠آس٠ا٠ب٠٠د ٠٠٠٠٠-بر ر٠٠زا٠٠ا٠٠...

4 interaction points on 26 656 followers
GAPF - Glöm Aldrig Pela och…
10 interaction points on 26 656 followers
2 months ago

Interaktioner per inlägg

The definition of the Appreciation Level

The Appreciation Level is the ability to create relevant and appreciated social content, so good that the followers show an active interest. The (or AL) is calculated based on the number of interactions (likes, comments and shares) per post, divided by the social channel's followers (the potential). The is shown in per mille.

In other words; 45,2 means that every post has been liked, commented on or shared by on average 45,2 per mille (or 4,52 percent of the followers).

This analysis was based on data fetched from Facebook 4 weeks ago