Facebook analysis of

SD Stockholms stad

Nischad Utbildnings' social media analyst Rickard Eriksson have analyzed the last 3 months of Facebook efforts by SD Stockholms stad. During this time the organization have reached an NU Level* of 73, which is 23 % better than the average in Sverige.

Engagemang
76
Följarskara
69
Frekvens
55
NU-poäng
73
Followers
11,4K
Interactions
43,1K
Interaktioner Per Post
1,4K
Interactions Per Follower
3,8
Posts Per Week
2,5


Appreciation Level Ranking
Political Organizations in Sverige#1
Political Organizations in Stockholms län#1
Other in Sverige#1
Other in Stockholms län#1
Political Party in Sverige#2
Political Party in Stockholms län#2
Stockholm#12
Stockholms län#35
Sverige#195

Successful Posts

SD Stockholms stad

MAJORITETEN I STOCKHOLMS STADSHUS HAR BESLUTAT ATT ILLEGALA HAR RÄTT TILL FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den S-ledda majoriteten i Stockholms stad beslutade den 27 september om reviderade riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd. De reviderade riktlinjerna innebär att individer som har barn…

4 987 interactions on 11 382 followers
SD Stockholms stad

SD STOCKHOLMS STAD TOG PLATS I SAMTLIGA FÖRSAMLINGAR SOM VI STÄLLDE UPP I Stockholms stads distrikt vill tacka alla er medlemmar för det otroligt starka engagemang ni visat under kyrkovalrörelsen. Ett mått på den monumentala framgången är att vi kom in i alla 18 församlingarna som vi hade…

2 696 interactions on 11 382 followers

Bad Posts

SD Stockholms stad
71 interactions on 11 382 followers
2 months ago
SD Stockholms stad
81 interactions on 11 382 followers
2 months ago

Interaktioner per inlägg

The definition of the Appreciation Level

The Appreciation Level is the ability to create relevant and appreciated social content, so good that the followers show an active interest. The (or AL) is calculated based on the number of interactions (likes, comments and shares) per post, divided by the social channel's followers (the potential). The is shown in per mille.

In other words; 45,2 means that every post has been liked, commented on or shared by on average 45,2 per mille (or 4,52 percent of the followers).

This analysis was based on data fetched from Facebook 3 days ago