Instagram analysis of

Försvarsmakten

Nischad Utbildnings' social media analyst Rickard Eriksson have analyzed the last 3 months of Instagram efforts by Försvarsmakten. During this time the organization have reached an NU Level* of 73, which is 23 % better than the average in Sverige.

Engagemang
54
Följarskara
100
Frekvens
58
NU-poäng
73
Followers
73,3K
Interactions
72,2K
Interaktioner Per Post
3,8K
Interactions Per Follower
1,0
Posts Per Week
3,3


Appreciation Level Ranking
Malmslätt#0
Östergötland#4
Sverige#222

Successful Posts

Försvarsmakten

Denim är gruppchef för en sambandsgrupp vid Amfibieregementet. Uppgiften som de ska lösa är att upprätta ett yttäckande samband med hjälp av bland annat radio, samt se till så att kommunikationen fungerar.

5 218 interactions on 73 338 followers
Försvarsmakten

Aurora 17 är nu avslutad. Det har varit en utmanande och komplex övning men den har givit mycket goda resultat. Här är ett bildspel med blandade bilder från övningen.

5 172 interactions on 73 338 followers

Bad Posts

Försvarsmakten

Fjärde sjöstridsflottiljen bjöd nyligen in till en prova-på-helg där 25 kvinnor fick testa på livet i flottan.

1 791 interactions on 73 338 followers
Försvarsmakten

Är du sugen på att ansöka till en militär grundutbildning nästa år och vill förbereda dig fysiskt? Har du inte redan gjort det så ladda ner appen FMTK och bli medlem i Försvarsmaktens träningsklubb. .

2 546 interactions on 73 338 followers

Interaktioner per inlägg

The definition of the Appreciation Level

The Appreciation Level is the ability to create relevant and appreciated social content, so good that the followers show an active interest. The (or AL) is calculated based on the number of interactions (likes, comments and shares) per post, divided by the social channel's followers (the potential). The is shown in per mille.

In other words; 45,2 means that every post has been liked, commented on or shared by on average 45,2 per mille (or 4,52 percent of the followers).

This analysis was based on data fetched from Instagram 3 weeks ago