Instagram analysis of

Försvarsmakten

Nischad Utbildnings' social media analyst Rickard Eriksson have analyzed the last 3 months of Instagram efforts by Försvarsmakten. During this time the organization have reached an NU Level* of 73, which is 23 % better than the average in Sverige.

Engagemang
54
Följarskara
100
Frekvens
58
NU-poäng
73
Followers
73,9K
Interactions
60,3K
Interaktioner Per Post
3,5K
Interactions Per Follower
0,8
Posts Per Week
3,1


Appreciation Level Ranking
Bergnäset#0
Norrbotten#4
Sverige#219

Successful Posts

Försvarsmakten

Denim är gruppchef för en sambandsgrupp vid Amfibieregementet. Uppgiften som de ska lösa är att upprätta ett yttäckande samband med hjälp av bland annat radio, samt se till så att kommunikationen fungerar.

5 214 interactions on 73 853 followers
Försvarsmakten

Det är snart dags för start och piloterna rör sig bort mot sina flygplan. Idag är det sista dagen av den finska övningen Ruska 17 där det svenska flygvapnet deltar. ▫️ - Vi bygger säkerhet tillsammans med andra. Vi har samövat under många år men det är först i år som vi övar…

4 438 interactions on 73 853 followers

Bad Posts

Försvarsmakten

Bilder från en utbildning i sjösäkerhet där blivande sjömän fick lära sig bland annat brandförsvar ombord på fartyg, sjukvårdstjänst samt marin överlevnad. ▫️ Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten #svfm #marinen

2 063 interactions on 73 853 followers
Försvarsmakten

Fjärde sjöstridsflottiljen bjöd nyligen in till en prova-på-helg där 25 kvinnor fick testa på livet i flottan.

2 285 interactions on 73 853 followers

Interaktioner per inlägg

The definition of the Appreciation Level

The Appreciation Level is the ability to create relevant and appreciated social content, so good that the followers show an active interest. The (or AL) is calculated based on the number of interactions (likes, comments and shares) per post, divided by the social channel's followers (the potential). The is shown in per mille.

In other words; 45,2 means that every post has been liked, commented on or shared by on average 45,2 per mille (or 4,52 percent of the followers).

This analysis was based on data fetched from Instagram 2 weeks ago