Facebook analysis of

Socialdemokraterna

Nischad Utbildnings' social media analyst Rickard Eriksson have analyzed the last 3 months of Facebook efforts by Socialdemokraterna. During this time the organization have reached an NU Level* of 73, which is 23 % better than the average in Sverige.

Engagemang
50
Följarskara
100
Frekvens
65
NU-poäng
73
Followers
146,7K
Interactions
129,0K
Interaktioner Per Post
1,8K
Interactions Per Follower
0,9
Posts Per Week
5,3


Appreciation Level Ranking
Stockholm#15
Stockholms län#56
Sverige#309

Successful Posts

Socialdemokraterna

VI SKA UTVECKLA SVENSKA MODELLEN MED RÄTTVISA PENSIONER! Löntagare och pensionärer ska beskattas lika. Nu har riksdagen röstat ja till vårt förslag om att sänka skatten för pensionärer från och med 2018. Sprid den goda nyheten du med genom att gilla och dela bilden! Läs mer om hur vi…

7 482 interaction points on 146 714 followers
Socialdemokraterna

VI FÖRDUBBLAR TANDVÅRDSBIDRAGET FÖR ALLA! Exempel: ett rutinbesök varannat år blir avgiftsfritt (!) för unga 22-29 år och äldre från 65 år. Vi tryggar vården och utvecklar svenska modellen för alla.

6 967 interaction points on 146 714 followers

Bad Posts

Socialdemokraterna
2 interaction points on 146 714 followers
2 months ago
Socialdemokraterna
5 interaction points on 146 714 followers
2 months ago

Interaktioner per inlägg

The definition of the Appreciation Level

The Appreciation Level is the ability to create relevant and appreciated social content, so good that the followers show an active interest. The (or AL) is calculated based on the number of interactions (likes, comments and shares) per post, divided by the social channel's followers (the potential). The is shown in per mille.

In other words; 45,2 means that every post has been liked, commented on or shared by on average 45,2 per mille (or 4,52 percent of the followers).

This analysis was based on data fetched from Facebook 9 h ago