Facebook analysis of

Delicato

Nischad Utbildnings' social media analyst Rickard Eriksson have analyzed the last 90 days of Facebook efforts by Delicato. During this time the organization have reached an Appreciation Level* of 0, which is 50 % worse than the average in Sverige.

Followers
27,9K
Interactions
25,4K
Interaktioner Per Post
1,4K
Interactions Per Follower
0,9
Posts Per Week
1,8

Successful Posts

Delicato

ÄNTLIGEN! Var du en av alla som önskade att Delicatoasken fanns på riktigt? Nu går det att hitta den i butikerna! En tradition sedan nu.

10 765 interactions on 27 911 followers
Delicato

Ett litet steg i taget!

4 912 interactions on 27 911 followers

Bad Posts

Delicato

Delicato + Kompisbyrån Vi tycker att det ska vara enkelt och roligt att träffa en ny kompis och öva svenska med och vi tror på att just fikats kraft kan föra människor samman. Att framgångsrikt skapa en ökad gemenskap mellan människor med olika bakgrund, erfarenhet och kultur är en av…

118 interactions on 27 911 followers
Delicato

En ny tradition tack vare er! Kan du gissa vad som gömmer sig under skynket? Snart i en butik nära dig.

191 interactions on 27 911 followers

Interaktioner per inlägg

Följare

The definition of the Appreciation Level

The Appreciation Level is the ability to create relevant and appreciated social content, so good that the followers show an active interest. The (or AL) is calculated based on the number of interactions (likes, comments and shares) per post, divided by the social channel's followers (the potential). The is shown in per mille.

In other words; 45,2 means that every post has been liked, commented on or shared by on average 45,2 per mille (or 4,52 percent of the followers).

This analysis was based on data fetched from Facebook 7 days ago